1
5
Iul

Interviu acordat redacției ziarului Scânteia As de tovarășul Petre Ignatencu, președintele Comitetului de reorganizare al Partidului Comunist Român

PCR trebuie să renască prin el însuși și nu prin intermediari
Interviu acordat redacției ziarului Scânteia As de tovarășul Petre Ignatencu, președintele Comitetului de reorganizare al Partidului Comunist Român
Redacția: Este primul interviu pe care-l acordați ziarului nostru după alegerea dumneavoastră ca președinte al Comitetului de reorganizare al PCR , vă mulțumim!
Petre Ignatencu: Da, este adevărat că este primul, vă mulțumesc că mi l-ați solicitat și permiteți-mi să trasnsmit redacției mult succes în activitate și să slujiți cu cinste și devotament cauza socialismului și comunismului prin adevărurile pe care le veți transmite cu ajutorul acestui mijloc de comunicare.
Redacția : De ce s-a constituit Comitetului de reorganizare al PCR?
Petre Ignatencu: Comitetului de reorganizare al PCR s-a constituit cu scopul de a reface Partidul Comunist Român, condus ultima oară de Nicolae Ceaușescu, partid istoric ce a luat ființă la 8 mai 1921 și care și-a încetat temporar activitatea datorită evenimentelor din decembrie 1989 precum și acțiunilor obstrucționiste a puterii instalate atunci, putere constituită în mare majoritate de foști membri ai PCR care s-au dezis între timp de el, adică spus mai direct, l-au trădat. Astfel că societatea românească a fost privată timp de peste 20 de ani de o alternativă politică viabilă față de politica de distrugere a economiei românești și de slăbire permanentă a Statului român dusă de toate partidele care s-au succedat la putere în această perioadă.
Redacția: Credeți că dacă PCR ar fi fost activ în ultimii 20 de ani situația României ar fi fost alta astăzi?
Petre Ignatencu: Categoric da! Existența PCR, chiar dacă nu la putere, ar fi temperat zelul distrugător al guvernanților asupra a tot ce s-a construit prin efortul extraordinar al poporului român, condus de partidul clasei muncitoare, PCR.
Redacția: Care credeți că a fost realizarea cea mai importantă a perioadei numită ”Epoca de Aur” sau ”Epoca Nicolae Ceaușescu”?
Petre Ignatencu: Cea mai mare realizare a epocii amintite este aducerea României în situația de stat deplin independent și suveran, atât politic cât și economic, prin plata tuturor datoriilor externe dar și prin capacitatea de autocapitalizare. România ajunsese în anul 1989 în situația de a avea propriul capital de dezvoltare, care se ridica în acel an la peste 10 miliarde dolari, și deci nu avea nevoie să se împrumute la băncile străine pentru a susține programul propriu de investiții, atât intern cât și extern. Se poate aprecia că tot ce s-a produs până în decembrie 1989 a fost făcut prin efortul propriu de poporul român și aparținea acestuia în comparație cu situația de astăzi cînd s-a vândut aproape totul și s-au acumulat și datorii de zeci și zeci de miliarde de euro. Ori o țară datoare nu poate fi considerată o țară independentă și suverană. Acesta a fost motivul care l-a determinat pe Nicolae Ceaușescu și partidul să instituie programul de achitare a tuturor datoriilor către creditorii externi, program încheiat în februarie 1989. Plata datoriilor externe constituie un fapt istoric exceptional in istoria României pe care marea majoritate a românilor il invocă cu mândrie și astăzi chiar dacă a fost înfăptuit cu mari eforturi și sacrificii.
Aici se vede clar gradul de responsabilitate în conducerea Statului român a comuniștilor față de cel al ”democraților” postdecembriști și procapitaliști.
Redacția: Care sunt obiectivele imediate ale Comitetului de reorganizare al PCR?
Petre Ignatencu: Obiectivele noastre privind reorganizarea partidului se intind, de fapt, pe o perioadă de un an. Principalul obiectiv este reconstituirea organizatiilor locale și județene și strângerea semnăturilor necesare, peste 25 000, în vederea înaintării cererii de înregistrare în Registrul Partidelor Politice către organelle judecătorești competente, în conformitate cu legile în vigoare astăzi, despre care trebuie să spun că nu ne favorizează.
Redacția: Ce părere aveți despre încercările de după decembrie 1989 de a înființa partide comuniste și în special Partidul Comunist Român.
Petre Ignatencu: Toate încercările de înființare a unui partid comunist sub diferite forme și denumiri au eșuat cu o singură excepție, Partidul Comuniștilor Nepeceriști care a obținut dreptul
2
de a figura în Registrul Partidelor Politice printr-o hotărâre a Curții Europene a Drepturilor Omului-CEDO, partid ce se declară a fi comunist dar care își propune să fie cel mai înverșunat adversar al PCR și membrilor acestuia-peceriștii!!
Motivele nereușitei este , după părerea mea, abordarea greșită a construcției acestora. Unii au încercat să înființeze PCR ca partid nou ceeace este greșit fiindcă PCR s-a înființat în anul 1921, alții după ce au constituit partide cu alte denumiri, PMR de exemplu, au încercat să le schimbe denumirea în PCR, fapt respins justificat de instanțe.
Mai apropiat de realitate a fost încercarea grupului condus de ing.Virgiliu Zbăganu care a constiuit ”Comitetul pentru reorganizarea PCR” în anul 1991 grup ce nu a putut finaliza acțiunea datorită morții în condiții dubioase-accident de tren, a inițiatorului la 20 august 1992. Noi ne-am propus să o finalizăm.
Partidul Comunist Român-PCR trebuie să renască prin el însuși nu prin intermediari. El există prin membri săi care nu s-au dezis de idealurile comuniste și care trebuie reorganizați în structură de partid, și asta ne-am propus noi, membrii Comitetului.
Redacția: Recent, pe 3 iulie, a avut loc Congresul PAS in care s-a aprobat schimbarea denumirii acestuia în PCR, ce parere aveți?
Petre Ignatencu: Este o încercare de a înregistra un partid comunist cu numele de PCR pe ușa din dos. În loc să se angajeze, cei de la PAS, în reînființarea adevăratului PCR, înființat la 8 mai 1921 și condos ultima oară de Nicolae Ceaușescu, ei preferă să-i dea numele de PCR unui partid, PAS, nesemnificativ sub raport electoral, sperînd astfel că le va crește cota electorală.
Redacția: Ce părere aveți despre situația de criză în care se află țara noastră?
Petre Ignatencu: România se află în criză datorită modului iresponsabil în care a fost gestionată nu numai economia în ultimii 20 de ani ci și întreaga societate. Este efectul împingerii forțate a României spre o societate capitalistă, societate a carei valoare dominantă este capitalul-banul, în fața căruia toate celelalte valori, în special cele morale, devin vulnerabile, nesemnificative.
Redacția: Ce-i de făcut? Cum spunea V I Lenin.
Petre Ignatencu: Un prim pas ce ar trebui făcut este ca actuala clasă politică să declare eșuarea experimentului reintroducerii capitalismului în România pentru a crea premisele unui nou început care să aibă la bază conceptele: ”cu poporul și pentru popor” și ”noi am stricat noi reparăm”.
Redacția: Vreți să transmiteți un mesaj poporului român, comuniștilor?.
Petre Ignatencu: Fac apel la toți cei care împărtășesc idealurile comuniste, au încredere în ele, să sprijine demersul nostru de reorganizare a PCR, singurul partid politic care a demonstrat prin fapte că îi pasă de poporul român, de clasa muncitoare, de țărănimea muncitoare, de intelectualitatea muncitoare, de tineret, de pensionari, de România. Le doresc optimism, fiindcă ceeace trebuie să se întâmple se va întâmpla.
Vom fi ce am fost și mai mult decât atât.
Redacție: Va mulțumim pentru interviu și vă urăm success în misiunea pe care v-ați asumat-o.
Petre Ignatencu: Vă mulțumesc și eu.

un răspuns.

adaugă un răspuns la gion 0243 [cancel]

*